Geplaatst op 1 maart 2021

De eerste lezing: zondag 7 maart 2021

7 maart 2021, derde zondag veertigdagentijd jaar B
Lezingen: Ex. 29,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17; Ps. 19(18); 1 Kor. 1,22-25; Joh. 2,13-25

Door: Elizabeth Boddens Hosang

In de eerste lezing uit Exodus 20 klinken de Tien Woorden. Volgens de traditie heeft God zich tijdens de uittocht uit Egypte, door het geven van deze woorden aan Mozes, aan het joodse volk geopenbaard. Dit wordt jaarlijks tijdens het joodse Wekenfeest (Sjavoeöt) gevierd.

De Woorden geven de bijzondere relatie aan van God tot het joodse volk; er wordt een verbond gesloten door middel van deze woorden. De kern van het eerste deel van de Woorden is de liefde tot God, de Eeuwige. Zoals er staat in Deuteronomium 6: je zult de Eeuwige liefhebben. De kern van het tweede deel is de liefde tot de medemens. In Leviticus 19 staat: je zult je naaste liefhebben als jezelf. De
relatie tussen God en mens wordt uitgedrukt in een verbond dat gevolgen heeft voor de relatie tussen mensen. De Tien Woorden, ‘de Tien Uitspraken’ zoals ze in het jodendom heten, zijn een leidraad voor goed omgaan met elkaar vanuit de relatie met de Eeuwige.

Voor nadere toelichting op de lezingen zie www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-
content/uploads/2018/05/3e-zondag-Veertigdagentijd-jaar-B-7-3-2021.pdf.

Elizabeth Boddens Hosang is theologe en identiteitsbegeleider voor de Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.