Geplaatst op 2 januari 2023

De eerste lezing: zondag 8 januari 2023

Zondag 8 januari 2023 | Openbaring des Heren (Driekoningen) | Jaar A
Lezingen: Jes. 60,1-6; Ps. 72(71); Ef. 3,2-3a.5-6; Mat. 2,1-12

Door: Tineke de Lange

Licht over Jeruzalem! Hoewel de stad niet bij naam genoemd wordt, is zij de hoofdpersoon in de eerste lezing van vandaag. De aankondiging van het licht van de Eeuwige dat schijnt over de stad in vers 1 en 3 omringt het duister waarin de aarde en de volkeren verkeren.

Het licht van Gods glorie dat van Jeruzalem uitgaat trekt niet alleen Israël naar de stad. In vers 4-9 wordt het beeld geschetst van het uit de ballingschap terugkerende Israël en de toestromende volkeren. Onder hen de bewoners van Saba, beladen met wierook en goud (vers 6), waar later Mattheüs naar verwijst (2,12). Zij staan voor het uiterste zuiden. Tarsis staat voor het uiterste westen toe (vers 9). De profeet wil hiermee zeggen dat de God van Israël is de God van héél de aarde en Jeruzalem de plaats van licht voor heel de mensheid moet zijn.

De evangelist speelt een ironisch spel met dit beeld. In zijn verhaal laat het licht zich juist niet zien in Jeruzalem. Daar zetelt immers Herodes, een koning die bijbels gesproken eerder een antikoning is. Tweede puntje van ironie: het is juist deze antikoning die de wijzen op weg zet naar Bethlehem. Ook zo’n iconische plaats, de geboortestad van de ware koning, David. David, die Jeruzalem tot de stad van de Eeuwige heeft gemaakt, de stad van het licht, Gods licht.

Voor verdere uitleg over de lezingen van vandaag zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/10/5-januari-2020-Openbaring-des-Heren-A-jaar.pdf en A-cyclus Feest van de Openbaring van de Heer | Kerknet.

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de KRJ


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.