Geplaatst op 3 oktober 2022

De eerste lezing: zondag 9 oktober 2022

Zondag 9 oktober 2022 | 28e zondag door het jaar C
Lezingen: 2 Kon. 5,14-17; Ps. 98 (97); 2 Tim. 2,8-13; Luc. 17,11-19

Door: Tineke de Lange

De lezingen uit 2 Koningen en het Lucasevangelie gaan beide over de genezing van mensen met huidziekten. Wat de zieken gemeen hebben is dat zijn niet behoren tot het volk Israël. De profeet Elisa geneest zelfs iemand die een bedreiging vormt voor Israël: de Aramese (Syrische) generaal Naäman.

Het ritueel dat Elisa de generaal oplegt is eenvoudig. In plaats van de hocus pocus die Naäman verwacht (zie vers 11) moet hij zeven keer baden in de Jordaan. Naäman voelt zich bekocht, maar doet toch wat Elisa zegt en wordt weer rein. De volgende verrassing is dat Elia alle kostbaarheden (zie vers 5) waarmee Naäman zijn genezing wilde kopen afslaat. Dienstbaar zijn aan de Heer betekent immers leven in de geest van de Heer. Naäman begrijpt nu hoe het gesteld is met de God van Israël. Deze God wil gekend en geëerd worden en niet gekocht, en dat laatste geldt ook voor zijn dienaren – een les die Elisa’s knecht Gehazi (zie vers 19-27) nog moet leren.

Meer over het verhaal van Naäman is te lezen op https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/teksttoelichtingen/tenach/geschriften/607-koningen-2-05.

Voor een toelichting op alle lezingen: zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/28e-zondag-dhj-C-jaar-9-10-2022.pdf.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.