Geplaatst op 23 augustus 2023

10 september: Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed

De Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed – jaarlijks georganiseerd in ruim dertig Europese landen – heeft tot doel om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de plaatselijke cultuur van ieder land. In Nederland zijn er op 10 september programma’s in Amsterdam, Coevorden, Groningen, Maastricht, Meerssen, Middelburg, Overveen, Roermond, Tilburg, Zwolle en Zuidlaren. Het thema van dit jaar is: ‘Levende herinneringen’. Een initiatief van de Nederlandse B’nai B’rith Loge Hilleel, en financieel mede mogelijk gemaakt door de stichtingen Levi Lassen en Maatschappij tot Nut der Israëlieten.

Amsterdam

RAS synagoge/Obrechtsynagoge, Heinzestraat/Jacob Obrechtplein
Open: 10.00-17.00 uur
– Doorlopende vertellingen: de bijzondere architectuur en gebrandschilderde ramen, verhalen over Joodse tradities, de gebruiken in de synagoge
– Synagogale muziek
– Doorlopende film over de renovatie en een lezing over de architect Harry Elte die dit gebouw in 1928 ontwierp

Gerard Dou Synagoge / Gerard Doustraat 238
Open: 14.00 tot 17.00 uur
– Bezichtiging
– Vertellingen over de sjoel (gebouw, geschiedenis, heden)
– Synagogale muziek

Joma museum: Jewish second generation – art and family / Brouwersgracht 49
Open: 12.00-17.00 uur
– Persoonlijke geschiedenissen met foto’s, verhalen en kunst

Zeeburg / Oude joodse Stadsbegraafplaats, Valentijnkade 124
Open: 12.00-17.00 uur
– Rondleidingen op de gerestaureerde begraafplaats, van 1714 tot 1914 de laatste rustplaats voor ca. tachtig procent van de Asjkenazische (Hoog Duitse) Joden van Amsterdam
___

Coevorden
alleen op zaterdag 9 september

Synagoge Museum Coevorden, Kerkstraat 36
13.00 – 14.00 uur: Rondleidingen Synagoge Museum
– 14.00 – 14.30 in de Synagoge en Thijnhof: The Leoville Klezmer Syncopators
– 15.00 – 15.30 op de markt: The Leoville Klezmer Syncopators
– 16.00 – 16.30 uur in de Synagoge: The Leoville Klezmer Syncopators
___

Groningen

Synagoge Groningen
, Folkingestraat 60 
Open: 13.00 tot 18.00 uur
– Bezichtiging en rondleiding
– Concerten alleen zondag 10 september om 14.00 en 16.00 uur
Irene Maessen-zang en Eleonore Pameijer-fluit
Dit bekende duo speelt al geruime tijd samen, o.a. bij concerten van de Leo Smit Stichting, die werken van tijdens WOII vervolgde componisten weer onder de aandacht brengt.
Liederen in het Hebreeuws, in het Nederlands en in het Jiddisch:
– Leo Smit, Mordechai Gebirtig, Ilse Weber, Leon Stein,
– Dick Kattenburg en
– Maurice Ravel
___

Maastricht

Synagoge Maastricht, Capucijnengang 2
Open: 13.00-17.00 uur
– Rondleidingen en opening website Limburgs Joods Erfgoed
– 14.00: Lezing door Jac. Lemmens: Acht eeuwen joods leven in Limburg
___

Meerssen

Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22A
Open: 12.00-17.00 uur
– Tentoonstelling over: Roma en Sinti in de WOII
___

Middelburg

Etty Hillesum Huis, Molenwater 77
Open: 12.00-17.00 uur
– Expositie en lezingen
– Het gedachtegoed doorgeven en borgen voor komende generaties (over Etty en educatie)
– Brieven uit Westerbork
– Etty’s dagboek als document humain

Synagoge Middelburg, Herenstraat 14 
Open 13.30-16.00 uur
– Rondleidingen en uitleg
– De Portugees uitziende synagoge in Middelburg, die in 1705 werd gebouwd, was de 1e synagoge buiten Amsterdam.
___

Overveen

Joodse Begraafplaats, Tetterodeweg 13
Open: 12.00-17.00 uur
– Oude Joodse begraafplaats – rondleidingen
– Verscholen in het groen ligt een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante             geschiedenis.
___

Roermond

Synagoge, Hamstraat 20
Open: 13.00-17.00 uur
– Rondleidingen: Roermond behoort tot de eerste plaatsen in Nederland waar gewag wordt gemaakt van Joodse inwoners. Tussen 1275 en 1443 moeten er blijkens archiefstukken ononderbroken Joden in de plaats gewoond hebben.
___

Tilburg

Synagoge, Willem II straat 20
Open: 14.00-17.00 uur
– Rondleidingen: Het rijksmonument uit 1874, in z.g.n. neo-oriëntaalse bouwstijl, wordt gebruikt als synagoge door de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant.
___

Zwolle

Synagoge Zwolle, Samuel-Hirschstraat 8
Op vrijdag 21 juli 1899 werd de synagoge aan de huidige Schoutenstraat plechtig ingewijd in aanwezigheid van deputaties uit de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van Zwolle.  Tijdens de restauratie van 1984 tot 1989 werden plannen ontwikkeld om de synagoge na de restauratie naast haar godsdienstige functie een culturele en educatieve bestemming te geven.
– Zaterdag 9 september: Open voor rondleidingen: 14.00 -16:00 uur
– Zondag 10 september: 15:00 uur: lezing door Lion Tokkie over Joodse werkkampen
___

Zuidlaren

Synagoge, Zuiderstraat 1  
Open: 11:00 – 16:00 uur
Boekenmarkt met Joodse boeken en bezoek synagoge

Bron: KRJ


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.