Geplaatst op 23 april 2021

In Memoriam: Marius Groeneveld (1925-2021)

Marius Groeneveld was een man van de dialoog. Geboren in 1925 is hij op 5 maart jl. overleden. De dialoog bevorderen tussen de religies en hun gemeenschappen werd de levensopdracht en levensvisie van Marius. Vanuit de ervaringen van zijn reizen en de contacten met plaatselijk groepen in met name het Midden-Oosten begreep hij dat persoonlijk contact en de open dialoog de absolute voorwaarden zijn voor goede onderlinge verhoudingen en om bij te kunnen dragen aan vredesprocessen.

Door: Frans Zwarts

Zo vond hij zijn weg om de oprichter te zijn van het “Instituut voor Internationale Excursies” met als doelstelling: culturele dialoogreizen te bevorderen en aan te bieden in de ontmoeting met mensen ter plekke.

In toenemende mate ging zijn aandacht uit naar de dialoog met het Joodse volk in de context van het Midden-Oosten. In samenwerking met het toenmalige ‘Interkerkelijk Contact Israël’ (bekend als het ICI) organiseerde hij de ‘Jeruzalem-seminars’, waaraan vele predikanten en pastores in de loop der jaren hebben deelgenomen. Het was de eye-opener voor concreet ervaren en besef van de relatie met het Jodendom en Israël. Door de reeks ontmoetingen in Israël met Israëliërs en Arabieren, Joden, Christenen en Moslims werd de werkelijkheid voelbaar van de inspanningen voor de opbouw van het land en het samenwerken van de verschillende religieuze overtuigingen. Op het programma stonden dan het bezoek aan Jeruzalem, enkele kibboetsen (o.a. de christelijke kibboets ‘Nes Ammim’), archeologische plaatsen, lezingen door deskundigen en leiders in plaatselijke gemeenschappen en op faculteiten, bezoek aan synagogen en de verschillende christelijke kerken en het kleine klooster van pater Jacob Willebrands op de berg bij Deir Hanna, ‘Lavra Netofa”. De Jeruzalem-seminars hadden gewoonlijk ook een vervolg met studiedagen hier in eigen land in samenwerking met rabbijnen en andere deskundigen.

Het is goed om ons in dankbaarheid te realiseren wat Marius Groeneveld voor de dialoog heeft betekend. Zijn bijzondere zorgpunt werd de open en onbevangen dialoog tussen Israëliërs en Palestijnen. Daartoe nam hij voor hen het speciale initiatief in kleine dialooggroepen, die in de aanvang plaats vonden op Cyprus en later ook in Israël in plaatsen waar een gemengde bevolking is. Het leidde tot de stichting COME, gericht op communicatieontwikkeling in het Midden-Oosten. De naaste medewerker van Marius werd Douwe J. van der Sluis, die de continuïteit waarborgde van de stichting COME. Douwe schrijft: “Persoonlijk heb ik zeer veel aan hem te danken. Een groot deel van mijn leven is door hem bepaald geworden. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Zijn aandenken moge tot zegen zijn” (citaat uit LINK, het bulletin van stichting COME).

Frans Zwarts is lid van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.