Geplaatst op 31 januari 2020

Katholieke kerkleiders in Heilige Land tegen het ‘vredesplan’ van Trump

In een gezamenlijke verklaring hebben de met Rome verbonden kerkleiders in het Heilige Land het Amerikaanse ‘vredesplan’ verworpen dat president Donald Trump dinsdag 28 januari in aanwezigheid van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op het Witte Huis presenteerde. Het plan biedt volgens hen geen oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, “maar zal alleen leiden tot meer spanningen, en waarschijnlijk meer geweld en bloedvergieten veroorzaken”.

De verklaring is opgesteld door de Vergadering van Katholieke Ordinarissen (AOCTS). Deze bestaat uit de in het Heilig Land residerende maronitische, Grieks-katholieke, Syrische katholieke en Armeens-katholieke bisschoppen, de administrator van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en de franciscaanse custos. Deze laatste staat aan het hoofd van de uit franciscanen bestaande custodie die al ruim zes eeuwen op last van de paus de katholieke heiligdommen in het Heilig Land beheert.

De katholieke kerkleiders noemen het vredesplan een eenzijdig initiatief omdat het “bijna alle eisen van één partij, de Israëlische kant, en haar politieke agenda ondersteunt”. Het houdt volgens hen geen rekening met de gerechtvaardigde eisen van het Palestijnse volk met betrekking tot een eigen vaderland, burgerrechten en een waardig leven. Een vredesinitiatief kan alleen succesvol zijn als het stoelt op gelijke rechten voor en de instemming van beide betrokken volkeren. Het plan van Trump, aldus de verklaring van de AOCTS, voldoet niet aan deze voorwaarden.

Nog geen drie maanden geleden leverde het Vaticaan in een verklaring voor de Verenigde Naties, zonder de Verenigde Staten bij naam te noemen, felle kritiek op het Amerikaanse standpunt dat de Joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden niet langer strijdig zouden zijn met het internationale recht. De Heilige Stoel waarschuwde ervoor dat een dergelijk standpunt het Israëlisch-Palestijns vredesproces en de toch al fragiele regionale stabiliteit dreigde te ondermijnen. Het zogenaamde vredesplan laat zien dat de Amerikaanse regering zich niets van deze waarschuwing heeft aangetrokken. Het plan stelt dat Joodse nederzettingen op de Westbank die in het grensgebied met Jordanië liggen, zelfs bij Israël ingelijfd zullen worden. Dit is in strijd met internationaal recht.

De Vergadering van Katholieke Ordinarissen in het Heilige Land nodigt alle christelijke wereldkerken uit om voor het Heilige Land te bidden, te werken aan gerechtigheid en vrede en om de stem van de stemlozen te zijn.

Bron: KRJ | Foto: Pixabay


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.