Geplaatst op 23 januari 2019

Lernen als heilige bezigheid

In het bisdom van ’s-Hertogenbosch vond zondag 20 januari een studiemiddag plaats over het thema ‘Lernen’. In joodse kringen is het leren kennen van de Tora en de traditie van het Jodendom een heilige bezigheid. Wegens ziekte verviel het referaat dat dr. Leo Mock zou verzorgen over de Joodse manier van leren.

Door: Cor Sinnema

Er restten twee bijdragen, die nu een zelfstandige rol speelden. De eerste werd verzorgd door drs. Joost Jansen o.praem. Hij is prior van de Nobertijnenabdij in Berne-Heeswijk. Sinds 1982 is hij bovendien onafgebroken betrokken bij het leerhuiswerk in Heeswijk, Tilburg en Meerssen. Zijn inzichten zijn gestoeld op de ‘lectio divina’ (goddelijke lezing) die in kloosters en abdijen die hij wordt beoefend. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen ‘lernen’ en het geven van ‘een cursus’. Bij het laatste wordt kennis doorgegeven.

Na een korte pauze volgde een betoog van dr. Bill Banning, onderwijspedagoog & theoloog, leraar godsdienst-levensbeschouwing OMO & levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA. Hij hekelde de nadruk die in het onderwijs vaak wordt gelegd op het behalen van resultaten. Aan de basis ligt voor hem vooral de relatie van leraar tot leerling en dus de manier waarop we met elkaar omgaan. Hij probeert aan te sluiten bij de “pedagogie van de hoop”, zoals die altijd door Lea Dasberg is bepleit.

Cor Sinnema is secretaris van de Katholieke Raad voor het Jodendom | Foto: Cor Sinnema


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.