Geplaatst op 19 november 2021

Mgr. Woorts: “Januari biedt kansen voor joods-christelijke ontmoetingen”

In een recent verstuurde brief aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten in de Nederlandse bisdommen wijst mgr. Woorts op de “unieke kansen die de maand januari biedt om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen.” Mgr. Woorts is bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Begeleidingscommissie Jodendom van de Nederlandse Kerkprovincie.

Zo heeft paus Franciscus een vaste Zondag van het Woord van God ingevoerd op de derde zondag door het jaar. Mgr. Woorts: “Deze Zondag van het Woord van God (23 januari) volgt op de Dag van het Jodendom op 17 januari, in 2008 door de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland ingesteld, met als doel aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom. Onze Kerk komt immers uit het Jodendom voort en met het levende Jodendom delen wij veel van onze waarden, gebeden en wensen voor de wereld waarin wij leven.”

“Ontmoetingen van joden en christenen zijn vaak verrijkend en kunnen levenslange vriendschappen met zich meebrengen,” schrijft mgr. Woorts. “Dit is des te actueler omdat in onze Nederlandse samenleving alsook daarbuiten, antisemitische ideeën en daden weer meer en meer volop en zonder gêne geuit worden. Veel van dit anti-Joodse gedachtegoed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum II uitdrukkelijk en bij herhaling veroordeeld heeft. Als priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten kunnen we daar met onze gelovigen een tegenwicht aan bieden door positieve belangstelling voor het Jodendom – zowel in de Bijbelse als hedendaagse tijd – en de joods-christelijke relatie.” Daarmee leren wij ook Jezus Christus en Zijn Evangelie en de H. Schrift beter verstaan, aldus mgr. Woorts.

Voor de Dag van het Jodendom 20022 staat kunst centraal. Voor suggesties voor tips en activiteiten rond 17 januari en door het jaar heen: dagvanhetjodendom.nl.

Bron: Aartsbisdom.nl


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.