Geplaatst op 1 maart 2022

Recensie van ‘De Bijbel’ uit reeks ‘Elementaire Deeltjes’

De pocketboeken uit de reeks Elementaire Deeltjes hebben tot doel hebben een breed publiek kennis te laten maken met een onderwerp. Ze behandelen de grootste onderwerpen in zakformaat en heten dé manier om snel alles te weten te komen over de onderwerpen die je interesseren. Deeltje 75 gaat over de Bijbel.

Door: Cor Sinnema

De eerstgenoemde auteur is oudtestamenticus en de andere nieuwtestamenticus. Ze zijn beiden van protestantse huize. De joodse Bijbel, de Tenach, komt vrijwel overeen met wat christenen als Oude Testament aanduiden, maar christenen hanteren een andere volgorde van de Bijbelboeken. Verder hebben katholieken zeven geschriften meer in het Oude Testament opgenomen dan de joodse Bijbel en oosters-orthodoxe uitgaven zelfs tien meer. Toch blijken deze deuterocanonieke boeken van belang en winnen zij meer aan gezag, ook in protestantse kring.

Dit deeltje uit de serie wijst vanaf het begin op innerlijke tegenstrijdigheden in de Bijbel. Deze zijn het gevolg van de eigen ontstaans- en traditiegeschiedenis van de verschillende Bijbelboeken, die los van elkaar hebben bestaan en vaak dezelfde onderwerpen belichten vanuit een ander perspectief. Alle Bijbelboeken samen blijken geen samenhangend geheel te zijn. Toch is de rabbijnse uitleg erop gericht om de eenheid van de tekst te bevestigen. Met een paar voorbeelden wordt dat goed duidelijk gemaakt. Er staan leestips aan het eind van hoofdstuk 2 voor wie verder wil in het Oude Testament en na hoofdstuk 3 voor wie kennis wil maken met het Nieuwe Testament

Voor Bijbel- of leerhuisgroepen bevat deze uitgave geen nieuwe zaken, maar de laatste inzichten uit de Bijbelwetenschappen worden helder weergegeven. Het moet een bijzondere uitdaging zijn geweest om dit belangrijke boek zo kort en beknopt mogelijk voor te stellen. Een verschil tussen een protestantse en een katholieke Bijbel is dat inleidingen zoals deze voor een deel in de katholieke Bijbeledities staan opgenomen en in de protestantse ontbreken. Het advies voor alle gebruikers van dit boekje luidt: “Eén vervolgstap zetten: de Bijbel zelf ter hand nemen en erin gaan lezen.”(blz. 136) Het enige minpunt zijn de kleine letters. Kortom een handig boekje om “in the pocket” te hebben.

Boekgegevens
De Bijbel. Bert Jan Lietaert Peerbolte & Klaas Spronk. Deel 75  Atheneaum-Polak & Van Gennip, Amsterdam, 2011. ISBN  978 90 253 1412 5,144 blz.  € 12,50.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.