Geplaatst op 20 september 2021

Recensie van ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’

Tien auteurs, vrijwel allemaal met een remonstrantse achtergrond, willen met deze bundel de lezer in gesprek brengen met bijbelse gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. Hun boek is zowel bedoeld voor persoonlijk gebruik als voor onderling gesprek. Om de gebruikers te helpen worden enkele inzichten meegegeven uit het moderne parabelonderzoek. In totaal komen negen gelijkenissen van Jezus aan de orde: één uit het evangelie van Marcus, Matteüs, Johannes, en het apocriefe evangelie van Thomas. Lucas is met vijf parabels het meest vertegenwoordigd. Natuurlijk wordt hier en daar ook naar andere parabels verwezen.

Door: Cor Sinnema

Koen Holtzapffel is de eindredacteur van de bundel. Hij geeft bij elke parabel eerst een inleidend hoofdstuk (oneven nummers), dan volgt de betreffende parabel in de vertaling van NBV. Ten slotte geeft een van de negen predikanten of geestelijke verzorgers een meditatie/preek (even nummers) die wordt afgesloten met een of meer gespreksvragen en tips om verder te lezen.

Parabels of gelijkenissen horen bij het christelijke cultuurgoed en willen ons volgens de inleiding “uit onze comfortzone halen en in verbinding brengen met God en diens koninkrijk.” De remonstrantse insteek is geen exegetische vers-voor-versbespreking van de parabels, maar wil een hulpmiddel zijn voor gelovigen om zich de boodschap van Jezus blijvend te herinneren. Historiserend en allegorisch lezen wordt afgewezen. Het accent valt sterk op de directe zeggingskracht van de parabels voor mensen van nu. De lezer moet zich willen inleven, zich persoonlijk in zijn hart laten raken, tot inkeer komen, in de huid van de ander kruipen.

Parabels zijn multi-interpretabel en worden op heel veel verschillende manieren omschreven. Ze kunnen werken ‘als toegangspoort tot de historische Jezus’, ‘als moreel kompas’, ‘als beslissend moment’, ‘als kijkglas’, ‘als radiofrequentie’, ‘als eyeopener’, ‘als uitnodiging tot tegenspraak’, ‘als poëzie’, ‘als poëtisch taalspel’, ‘als life simulator’, ‘als actualiteit’, en ‘als verbeelding’, ‘als troost’.

De meditaties bij de parabels zijn heel persoonlijk en richten zich op de lezer en zijn ervaringen vanuit een pastorale optiek en vragen: “Misschien herken je het wel?”.

De thema’s zijn pastoraal, filosofisch en psychologiserend. Over de achtergronden van de parabels wordt weinig meegedeeld, maar veel over de werking voor de lezer van vandaag. Daarmee is het vooral geschikt voor catechese, pastorale gesprekken en kan het helpen bij de verkondiging.

Boekgegevens
Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen. Onder redactie van Koen Holtzapffel. Uitg. Skandalon, Middelburg, 2021, 192 blz.; ISBN978-94-93220-08-9, € 18,95.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch en was tot juni 2021 bestuurslid van de KRJ


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.