Geplaatst op 25 september 2019

Recensie van ‘Sem over Semieten en antisemieten’

Onlangs verscheen bij Stichting Trialoog het boek ‘Sem over Semieten en antisemieten’, geschreven door Francien van Overbeeke-Rippen. Cor Sinnema las het boek en schreef onderstaande recensie.

Door: Cor Sinnema

De informatie in het boekje ‘Sem over Semieten en antisemieten’ is in de twee eerste hoofdstukken (‘Sem over Semieten’ en ‘Het koninkrijk van God – de boodschap van Jezus Christus’) schatplichtig aan teksten uit de Tora en Koran. De daaropvolgende twee hoofdstukken (‘De weg die de boodschap van Jezus Christus is gegaan’ en ‘Na de slavernij – balans van winst en verlies’) geven een opsomming van veel historische feiten en wetenwaardigheden waardoor een heel encyclopedische boekje is ontstaan.

Met de titel van het boekje wordt de suggestie gewekt dat Sem, de oudste zoon van Noach, hier zélf aan het woord komt door hem zijn eigen geschiedenis te laten vertellen. Het begint inderdaad door het gebruik van “mijn vader” en ‘ik”, “mijn volk” en “mijn nazaat”, maar even later is de auteur zich van deze opzet niet meer bewust en heeft ze het over “het volk” en “zij”. Populair gezegd: Sem wordt er met de haren bijgesleept. Daarnaast is deze geschiedenis vrijwel steeds geschreven in de verleden tijd. Het is niet gelukt om de afstand in tijd te overbruggen.

Natuurlijk hangt alles met alles samen, maar in dit boekje wordt wel heel erg geforceerd uitgeweid over de verspreiding van geloofstradities wereldwijd. Pas aan het einde van het boekje komt Sem weer aan het woord en wordt duidelijk dat het gedachtegoed afkomstig is uit het soefisme, de bekende spirituele beweging binnen de islam. De volle bladzijden en kleine letters nodigen niet erg uit om er kennis van te nemen. Onduidelijk blijft voor welke lezer het boekje is bedoeld. Soms lijkt het een hommage aan Hamza Kailani, de spirituele imam die in 2017 is gestorven. Hij gold als een man van het midden, een bruggenbouwer, las ik elders. Hij verdient beter.

Voor meer informatie over dit boek: klik hier.

Cor Sinnema is secretaris van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.