Geplaatst op 5 mei 2021

Studiedag: Een omstreden relatie. Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020

De verhouding tussen de protestantse theologie en het Jodendom is altijd complex geweest. Tijdens deze studiedag op 3 december a.s. in Amersfoort gaan we op zoek naar wat theologen in de periode 1860-2020 over deze relatie hebben gezegd. Kunnen we over controverses uit het verleden heenstappen en de relatie vernieuwen? En hoe is die actuele situatie eigenlijk?

Thematiek
De complexe verhouding van de protestantse theologie tot het Jodendom in de moderne tijd is recent weer onder de aandacht gekomen door de schuldbelijdenis die de Protestantse Kerk in Nederland in 2020 uitsprak. Tijdens deze studiedag zullen we grondig naar deze relatie kijken, die bij betrokkenen waardering en kritiek oproept. Daarnaast zullen we in gesprek gaan en ons bezinnen op het werk van een aantal prominente protestantse theologen in Nederland tussen 1860 (opkomst van een democratische samenleving, maar ook van modern antisemitisme en een door velen als agressief ervaren Jodenzending) en 2020 (de schuldbelijdenis). Hoe hebben zij over het Jodendom gedacht? Hoe vertaalden deze theologen de protestantse exegese van de Bijbel naar een concrete relatie met het Joodse volk?

We beginnen de dag met een gesprek over de huidige relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de schuldbelijdenis. Aan dit gesprek wordt van Joodse zijde deelgenomen door rabbijn Lody van de Kamp en docente Judaïca Lieve Teugels (PThU). Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zal René de Reuver meedoen en namens de Raad van Kerken Geert van Dartel. We verkennen eerst de vragen en opvattingen die we in het heden tegenkomen rondom de relatie kerk en Israël. Vervolgens gaan we op zoek naar wat theologen vóór ons gezegd hebben over deze relatie. Daarbij krijgen ook controversen de aandacht. Afgesloten wordt met een nabeschouwing door historicus Albert de Lange, die als researchfellow van de PThU deelneemt.

Programma
– 10.00 uur: Opening door Gert van Klinken
– 10.05 – 11.20: Een actueel gesprek over de relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland in 2020. Met rabbijn Lody van de Kamp, Lieve Teugels (PThU Judaïca), René de Reuver (Protestantse Kerk in Nederland) en Geert van Dartel (Raad van Kerken)
– 11.20-11.30 uur: Korte pauze
– 11.35 uur: Albert de Lange over J.H. Gunning jr.: Christelijk humanisme en het Jodendom
– 12.05 uur: Henk Tijssen over Ph.J. Hoedemaker: De plaats van Joods Nederland in de volkskerkgedachte
– 12.35 -13.30 uur: Pauze en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de door uzelf meegebrachte lunch te nuttigen
– 13.30 uur: George Harinck over A. Kuyper als politicus: Liberalisten en Joden
– 14.00 uur: Gert van Klinken over A. Kuyper als architect van de Jodenzending van de Gereformeerde Kerken in Nederland
– 14.30 Theepauze
– 14.45 uur: Paul Sanders en Jan Krans over het tot de protestantse theologie gerichte manifest van rabbijn J. Tal in 1945, Voor ons ons Jodendom en niet het Christendom (Bijbelexegese)
– 15.15 uur: Rinse Reeling Brouwer over K.H. Miskotte: naar de vernieuwing van een relatie
– 15.45 uur: Afsluiting door Albert de Lange
– 16.00 uur: Slotwoord Gert van Klinken

Praktische informatie
Datum: 3 december 2021
Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur)
Locatie: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Kosten: 30 Euro per persoon, dit is inclusief koffie en thee.
Aanmelden kan via deze link.

We gaan er op dit moment van uit dat de bijeenkomst op locatie zal kunnen plaatsvinden. De kerk biedt voldoende ruimte voor een ontmoeting op 1,5 meter afstand. Uiteraard zullen wij de op het moment geldende coronamaatregelen in acht nemen. U wordt daarover geinformeerd daags voor de bijeenkomst.

Bron: PThU


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.