Geplaatst op 28 februari 2018

Van KRI naar KRJ

Soms kan een andere letter een wereld van verschil maken. Het is u misschien al opgevallen. De KRI gaat voortaan door het leven als de KRJ, de Katholieke Raad voor het Jodendom.

De Katholieke Raad voor Israël is opgericht in 1951. In christelijke kringen bestond het besef dat de Shoah – de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog – dwong tot een fundamentele herijking van onze relatie met het Jodendom. In die tijd was het nog gebruikelijk om het begrip ‘Israëlitisch’ te gebruiken voor wat we nu Joods zouden noemen. Dat was een uitvinding van de Nederlandse overheid in de 19de eeuw. Je ziet het bijvoorbeeld ook terug in de naam Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Met de stichting van de staat Israël is het samenvallen van de begrippen Joods en Israëlitisch steeds minder vanzelfsprekend geworden. Omdat veel Joden niet in Israël wonen en een mondiale gemeenschap vormen. En omdat in Israël niet alleen Joden wonen. Ook de naam Katholieke Raad voor Israël riep daarom vragen op. Stond dat voor een club katholieken die ‘pro-Israël’ was?! Misschien dat een enkeling zelfs dacht dat de KRI een soort reisbureau vormde dat pelgrimstochten naar het heilig Land organiseerde.

We hebben het nog een tijdje met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom geprobeerd. Alleen vonden we die twee K’s een beetje dubbelop. Met de komst van een nieuwe website hebben we besloten om het simpel te houden. Als Katholieke Raad voor het Jodendom bevestigen we onze oorspronkelijke doelstelling: het onderhouden van de relatie met het levende Jodendom, allereerst in Nederland.

En de staat Israël? Natuurlijk is dat een even belangrijk als beladen thema dat ook in de gesprekken tussen christenen en Joden aan de orde komt. Het bestaansrecht van de staat Israël is voor ons vanzelfsprekend. Het heeft binnen de Joodse gemeenschap een bijzondere plek. De KRJ onderschrijft het breed levende verlangen dat Joden in Israël veilig kunnen wonen. Tegelijk zal er een oplossing moeten komen voor de spanningen tussen Israël, de Palestijnse bevolking en de omringende landen in de regio. De KRJ heeft daarvoor geen panklaar recept maar steunt alle initiatieven die kunnen leiden tot een duurzame vrede.

De KRJ wil vooral gevoed worden door de ontmoeting met de Joodse gemeenschap in Nederland, nieuw antisemitisme en andere vormen van discriminatie tegengaan en een bijdrage leveren aan de broodnodige interreligieuze dialoog in ons land.

De keuze om de vertrouwde naam KRI los te laten, hebben we weloverwogen en ook met enige weemoed gemaakt. Als Katholieke Raad voor het Jodendom willen we verder trekken in de voetsporen van onze geëerde voorgangers. Met een naam die naar onze mening het beste past bij de bedoeling van de KRI-oprichters en ook vandaag nog even actueel is.

Gerard Rouwhorst, voorzitter KRJ.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.