Geplaatst op 16 september 2019

Gezocht: Auteurs voor nieuwe rubriek

Voor de website van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) zijn we op zoek naar auteurs voor een nieuwe vaste rubriek: tips voor de verkondiging bij de Schriftlezingen van de zondag.

Bedoeling van de rubriek is om de gebruikers (= pastores) te attenderen op een element uit de Bijbelteksten dat vanuit de relatie jodendom-christendom extra aandacht behoeft. Daarnaast willen we hen op het spoor zetten bestaande toelichtingen die daarbij kunnen helpen, liefst van digitale bronnen.

Het is dus niet de bedoeling om een volledige inleiding op de lezingen te geven of het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom verwijzen we bij voorkeur naar bronnen die zich uitdrukkelijk bezighouden met de joods-christelijke relatie.

Afhankelijk van het aantal auteurs gaan we uit van 4-8 bijdragen per jaar.

Het format is aldus:
1. Aangeven van de lezingen van de zondag
2. Signaleren van het thema en/of de valkuil (een bekende: Farizeeën als huichelaars) in een of meer van de teksten en korte toelichting daarbij (100-150 woorden)
3. Verwijzing naar bestaande nog actuele toelichtingen en achtergrondinformatie waarin aandacht is voor de joods-christelijke relatie.

Zie voor een voorbeeld: https://katholiekeraadjodendom.nl/de-schrift-op-zondag-tips-voor-de-verkondiging-24e-zondag-jaar-c

Bent u geïnteresseerd of heb u vragen over deze oproep, neem dan contact op met de redactie van onze website via https://katholiekeraadjodendom.nl/contact

Foto: Pixabay


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.