Geplaatst op 3 juli 2024

Mgr. Woorts neemt ‘Parels van wijsheid’ in ontvangst

Op 27 juni nam tijdens een presentatie op de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Utrecht, mgr. Woorts, bisschop-referent Jodendom en Interreligieuze dialoog, het boek Parels van wijsheid. Parabels, fabels en gelijkenissen in de wereldliteratuur in ontvangst. Dit boek is het vervolg op Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen, dat in 2020 verscheen.

Beide boeken zijn het resultaat van het onderzoeksproject ‘Parables and the Partings of the Ways’ van de Universiteit Utrecht, de Tilburg School of Catholic Theology en de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam.

Projectleider Eric Ottenheijm legde kort uit wat een parabel is: een kort, fictief verhaaltje, waarin het onbekende verhelderd wordt aan de hand van het bekende. Het gaat in de parabel om situaties die voor de toehoorder herkenbaar zijn en die een appel doen op de verbeeldingskracht. Anders dan veel mensen denken is de parabel geen typisch joods-christelijk genre, laat staan een joods-christelijke uitvinding. In het nieuwe boek bespreken daarom specialisten uit allerlei onderzoeksgebieden één of meer parabels uit hun eigen vakgebied.

Naast nieuwe bijdragen over Joodse en christelijke parabels zijn er hoofdstukken over parabels in de islam, in de Griekse filosofie, in het boeddhisme en hindoeïsme. Maar ook hedendaagse parabels komen aan bod, uit literatuur, televisieseries en zelfs de Donald Duck.

Belang van dialoog
Dat parabels een onuitwisbare indruk kunnen maken illustreerde mgr. Woorts aan de hand van een kinderboekje uit de jaren ’70 over de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Daarnaast benadrukte hij het belang van de dialoog tussen christenen, joden en andere godsdiensten en overtuigingen. In dat licht vroeg hij aandacht voor het herinneringsjaar 2025, waarin herdacht wordt dat zestig jaar geleden Nostra aetate gepromulgeerd werd, de verklaring van Vaticanum II over die dialoog.

In deze verklaring wordt onder meer gezegd dat de katholieke Kerk “haar kinderen met voorzichtigheid en liefde, door dialoog en door samenwerking met de volgelingen van andere godsdiensten, er daarbij altijd het getuigenis gevend van christelijk geloof en leven, de geestelijke en morele goederen en ook de sociaal-culturele waarden die deze godsdiensten bezitten, te erkennen, te bewaren en te bevorderen.”

“Het boek ‘Parels van wijsheid’ past daar helemaal bij,” aldus mgr. Woorts. “Mogen velen zich laten inspireren door wat ons hierin wordt geboden.”

Bericht en foto: dr. Tineke de Lange, beleidsadviseur Kerk en Jodendom voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Het parabelproject en bijbehorende blogs zijn te volgen op deze website.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.