Geplaatst op 5 oktober 2020

De eerste lezing: zondag 11 oktober 2020

Zondag 11 oktober 2020 | 28e zondag door het jaar A
Lezingen: Jes. 25,6-10a; Ps. 23; Fil. 4, 12-14. 19-20; Mat. 22,1-14

Door: Theo Willemssen

In de Bijbel wordt het verband tussen God en mensen vaak vergeleken met een feest van een bruiloftsmaal. Dat beeld komen we vandaag in de eerste lezing en in het evangelie tegen.

De eerste lezing van deze zondag beschrijft het feestmaal dat God op berg Sion aanricht voor alle volken.

Een maaltijd bevestigt en versterkt de gemeenschap, de verbondenheid. Het verbond met Israël wordt hier verruimd tot een verbond met heel de mensheid. Die opening naar de volkeren treffen we vaker aan in het boek Jesaja. Daarom wordt dit boek vaak geciteerd in het Nieuwe Testament: Jezus, de Messias, is gekomen voor alle volken.

Jesaja schetst een gastmaal van leven als overwinning van de dood, een maaltijd van overvloedig spijzen en drank. Op het einde der tijden verscheurt God verscheurt het waas dat als een sluier alle volken nu nog bedekt. De dood wordt vernietigd en alle tranen worden afgewist. Dit beeld wordt hernomen in het de Apocalyps van Johannes (Apoc. 21,4), een tekst die opgenomen is in het lezingenboek van de uitvaartliturgie. Eindelijk zijn wij vrij, zoals Martin Luther King op zijn grafsteen liet aanbrengen. Bevrijd van de dood, die ons in de greep hield, kunnen we God herkennen en erkennen.

Voor verdere toelichting op de lezingen van vandaag zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/28ste-zondag-door-het-jaar-A-11-10-2020.pdf

Zie voor een analyse van de parabel in Mattheüs 22 Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk (red), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen, pp. 103-108.

Theo Willemssen is oud-deken van Roermond en voorzitter van de Resonans-groep Jodendom –Katholieke Kerk in het bisdom Roermond


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.