Geplaatst op 20 april 2020

De eerste lezing: zondag 26 april 2020

De eerste lezing 26 april 2020 | 3e zondag van Pasen
Lezingen: Hand. 2,14.22-32; Ps. 16; 1 Petr. 1,17-21; Luc. 24,13-35

Door: Tineke de Lange

Handelingen 2,14-40, de verkondiging van Petrus na de vervulling door de Heilige Geest, bestaat voor een groot deel uit Schriftcitaten. In vers 25-28 citeert Petrus Psalm 16,8-11, niet voor niets gekozen als antwoordpsalm vandaag.

Psalm 16 gaat over de relatie tussen de gelovige en God. De psalmist spreekt uit dat hij heel zijn welzijn te danken heeft aan de Eeuwige God alleen (vers 1-3). Offers aan andere goden zijn uitgesloten (vers 4). Het ‘welzijn’ waarvan vers 2 spreekt wordt in vers 5-6 ingevuld als landgave en in vers 7-8 als de raad en niet aflatende steun van God. De psalm eindigt in juichstemming (vers 9-11): God wijst de mens de weg naar het leven (vers 11), niet naar de dood (vers 10). Hiermee wordt zeker niet de menselijke sterfelijkheid ontkend. Maar de realiteit van de menselijke kwetsbaarheid sluit vertrouwen in het leven en in de Eeuwige, de God die het leven wil, niet uit. Juist niet.

Zie voor de overige lezingen: Bijbelhuis Zevenkerken.
___

Voor een overzicht van alle artikelen in het kader van ‘De eerste lezing’: klik hier.

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom

 

 


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.