Geplaatst op 2 december 2020

Recensie van ‘De 613 mitswot – Gods onderwijzing over hoe als Jood te leven’

Mitswot zijn geboden en verboden die joden steeds weer moeten bestuderen om de verborgen schatten erin te ontdekken. Het boek van Binjamin Heyl opent met een situering van de mitswot in de Tora. Dan volgen alle 613 mitswot verdeeld over veertien boeken, zoals ze door Maimonides (1138-1204) zijn ingedeeld. Het derde deel behandelt hoe het verder met de mitswot gaat en of ze volgens decodering wel/niet uitvoerbaar zijn.

Door: Cor Sinnema

Dit boek is niet het eerste dat probeert om inzicht te geven in alle joodse voorschriften uit de Tora, maar het is wel actueel. Tora betekent Gods onderwijzing en wat Heyl betreft leidt het bestuderen van de Tora tot vrede, verzoening, vreugde en vriendschap. Hij is “actief lid” van de Joodse Gemeente in Amsterdam-West, een laagdrempelige orthodoxe sjoel, waar de Torarol ook door vrouwen mag worden aangeraakt.

Benjamin Heyl was eerst leraar verpleegkunde en ethiek. Hij studeerde aan het Joods Seminarium te Amsterdam en later bij rabbijn Kanterman z.l. in Jeruzalem. In dialoogkringen in ons land is hij geen onbekende. Hij was eerder betrokken bij het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen), bij de werkgroep Liturgie en Katechese van de Katholieke Raad voor Israël en doceerde aan de diaken- en priesteropleiding van het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Hij heeft talrijke publicaties over het Jodendom en de Tora op zijn naam.

Van rabbijn Kanterman leerde Heyl dat de Tora een liefdesbrief is met zeventig gezichten. Iedereen die hem leest zal er door geroerd worden en de brief willen herlezen omdat hij telkens weer nieuwe ontdekkingen doet die hem raken en ontroeren. Af en toe geeft Heyl zijn persoonlijke mening. Zo vindt hij het een groot gemis “dat van Joodse, Christelijke en Islamitische zijde niet gezamenlijk in opstand gekomen wordt tegen het mishandelen van dieren, het economisch uitbuiten van mensen en de aanval op het milieu”. Ook noemt hij het beschamend dat de religieuze leiders van Jodendom, Christendom en de Islam hun achterban niet oproepen om de ‘moderne’ slavenhandel op te heffen.

Het is een doorleefd boek met prachtige teksten uit de rabbijnse literatuur. Heyl beperkt zich bepaald niet tot het doorgeven van de mitswot alleen. Hij geeft ook veel gedetailleerde uitleg bij de diverse voorschriften. Illustratief is bijvoorbeeld de discussie over de kleur van de verfstof van de blauwe draad (techelet) aan de hoeken van talliet. Deze is afkomstig van een slak die niet meer voorkomt, de chilazon. In bepaalde kringen wordt gebeden om de terugkeer van deze slak. Naast Tora en bekende commentaren zoals Talmoed en Misjna besteedt hij aandacht aan de Responsa, bijvoorbeeld die van opperrabbijn Evers over de doodstraf.

Heyl citeert gebeden en gedichten en verwijst naar de oorspronkelijke vindplaatsen in de Hebreeuwse Bijbel. Veel voorschriften uit de Tora blijken met de tempel verbonden en kunnen niet voltrokken worden zolang die er niet is. “Dat de rode koe reine mensen met haar bloedspatten onrein maakt en onreinen die bespat worden rein maakt, blijft voor ons mensen onbegrijpelijk”. (288) Toch moeten ook de mitswot die niet in praktijk gebracht kunnen worden, worden bestudeerd van alef tot tav, van a tot z. Het is geen boek om in één adem uit te lezen en veronderstelt redelijk wat voorkennis. Een trefwoordenregister zou het gebruik ten goede komen. Voor de gevorderde lezer zal het beslist een bron van inspiratie zijn.

Boekgegevens
Auteur: Binjamin Heyl | Titel: De 613 mitswot. Gods onderwijzing over hoe als Jood te leven | Uitg. Gompel&Svacina | ISBN 978 94 6371 261 3 | Aantal pagina’s: 425 | Prijs € 49,90
Klik hier voor meer info of om het boek te bestellen.

Cor Sinnema is secretaris van de Katholieke Raad voor het Jodendom 


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.